Cassablanca tidsplan

Herinde kan i se tidsplanen for Stald Cassablanca
Bemærk at hesten her, indimellem kommer senere ind eller før ind.
Derudover så har Stella, stalden hver 2. weekend, og 2 morgen i lige uger og 3 aftener i lige uger og
omvendt i ulige uger.

Kl. Opgave
06: 30 Lyset tændes
06:55 Morgen wrap gives
07:00 Morgenfodring
07: 40 Dækkenskift, klokker m.m.
07:50 Udlukning af heste
08:10 Udmugning /Træning af heste
11:50 Indlukning til frokost
12:30 Frokost fodring +  middags wrap
13:10 Udlukning på fold
17:30 – 18:00 Indlukning
18:15 Aften wrap gives
18:50 Aften fodring gives
21:00 Wrap gives til natten
22:30 Lyset slukkes & stalden lukkes